Операторът на Лондонската фондова борса (LSE), компания London Stock Exchange Group Plc (LSEG), обяви покупката на дял от 4,92% в Euroclear за 278,5 милиона евро. 

Както се посочва в съобщението на LSEG, придобиването на миноритарен дял в Euroclear ще укрепи съществуващите връзки на компаниите и ще им даде допълнителни възможности за сътрудничество и съвместно развитие на предлаганите финансови продукти. 

Очаква се, след приключване на сделката представител на LSEG да се присъедини към борда на директорите на Euroclear Holding SA. 

LSEG ще финансира сделката от собствени и привлечени средства, а показателите за дълговото й натоварване ще останат в рамките на предварително определените лимити за съотношението на нетния дълг към EBITDA. Компанията очаква сделката да увеличи печалбите на LSEG. 

Euroclear, заедно с Clearstream, е най-големият доставчик на разплащателно-клирингови услуги в Европа, обемът на обезпеченията за отговорно съхранение и управление е 28,2 трилиона евро.