Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши компанията "Клас Олио" да бъде придобита от търговеца на зърно и доставчик на слънчоглед "Меджик Флейм". Това стана ясно от решение, публикувано на сайта на Комисията. Искането беше подадено преди около две седмици.

Според антимонополния орган има хоризонтално припокриване на дейността на двете дружества на пазара на екобрикети, на който делът е рамките на само 5%.

"Меджик Флейм" има дял до 5% на пазара на натрошено слънчогледово семе, а "Клас Олио" - 10-20%, като то не е основна суровина за производство.

"Комисията разрешава концентрация между предприятия, ако тя не води до установяване или засилване на господстващо положение, което значително би попречило на ефективната конкуренция на пазарите, на които операцията ще окаже въздействие", се казва в решението на КЗК.

"Клас Олио" е основано през 2001 г. от Кенан и Мерт Йълмъз. Компанията осъществява дейност по производство на сурови и рафинирани масла и мастни кисeлини, основно от слънчогледово семе, както и някои продукти, производни на технологичния отпадък от основното производство - шрот, екобрикети и др. Продукцията се реализира както на територията на България, така и в чужбина. "Кабакум Груп Експорт-Импорт" ЕООД осъществява външнотърговска дейност като реализира продуктите, произвеждани от "Клас Олио" АД в редица държави, като Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Испания, Кипър, Република Чехия, Румъния, Словения, Словакия, Унгария, Холандия и Норвегия.

Капиталът на "Клас Олио" АД е разпределен между физическите лица Н. Йълмаз (99%) и М. Йълмаз (1%). Едноличен собственик на капитала на "Кабакум Груп - Импорт Експорт" ЕООД е физическото лице Н. Йълмаз.

Компанията "Меджик Флейм" е регистрирана пред 2007 г. "Меджик Флейм" ЕООД e производител и международен доставчик на белени слънчогледови ядки, както и някои продукти, производни на технологичния отпадък от основното производство, а именно натрошено слънчогледово семе, екобрикети.

Придобиващото предприятие доставя продукцията си на територията на България, Англия, Америка, Австрия, Испания, Полша, Германия, Португалия, Холандия, Дания и Швеция. "Еврокорн" ООД оперира в сферата на търговията и складирането на зърно (пшеница, ечемик и други), като осъществява дейността си в България. "Агро Ве" ЕООД извършва производство на етерични масла от лавандула в България.