Една от най-големите банки на българския пазар - ОББ, която през миналата година се сля със "Сибанк" и стана още по-голяма, е решила да се отърве от близо половин милиард лева лоши кредити. И изглежда вече се знае кой ще й помогне затова.

По информация на вестник "Капитал" банката вече е избрала купувач на пакета лоши вземания и това е колекторската агенция EOS Matrix -, която е най-голямата на българския пазар.

Тук е мястото да отбележим, че досега в България не е продавано толкова голямо количество лоши кредити накуп. Досегашната най-голяма сделка за подобен пакет беше на "Пощенска банка" с пакет от 143.6 милиона евро.

Портфейлът на ОББ е съставен от потребителски заеми, овърдрафти, необезпечени вземания, както и кредити, обезпечени с ипотеки, казуси в съдебна фаза.

За него кандидатстваха по неофициална информация големите колектори като "ЕОС Матрикс", АСВ (B2Holding), "Фронтекс", "Кредит инкасо", "АПС България", "Мелън финанс".