Нефтената и газова компания Shell PLC ще купи европейски производител на биогаз за близо 2 милиарда долара. Това е най-новият ход компанията към възобновяемите горива и на фона на нарастващия интерес към биогаза.

Предмет на сделката е датската Nature Energy Biogas, която произвежда възобновяемо гориво, наречено биометан, което може да замени конвенционалния природен газ в тежкотоварния транспорт и морския транспорт, промишлеността и отоплението. Биометанът е източник на възобновяема и чиста алтернативна енергия.

Датската компания е най-големият производител в Европа на биометан от органични отпадъци.

Миналия месец Reuters съобщи, че Shell е сред редица компании, които се присъединяват към втори кръг за придобиване на базираната в Дания компания.

Nature Energy притежава и управлява 14 инсталации за биометан в промишлен мащаб и международен тръбопровод за развитие от около 30 инсталации в Европа и Северна Америка. Компанията прилага модел "проектиране-изграждане-експлоатация" за всички свои проекти.

Nature Energy има водеща позиция в производството на биометан от органични отпадъци, като според компанията това се сновава на три ключови пазарни двигателя: намаляване на емисиите на парникови газове; осигуряване на местна, достъпна енергия; решаване на проблема нарастващото количество органични отпадъци по кръгов начин.

Основана е през 1979 г. и със седалище в Дания. Nature Energy е пионер в зеления преход при проектирането, изграждането, притежаването и експлоатацията на инсталации за биометан. В момента компанията има около 30 проекта в процес на разработка в пет страни. От 2018 г. Компанията е собственост на консорциум, състоящ се от Davidson Kempner Capital Management LP, Pioneer Point Partners и Sampension.