През третото тримесечие на 2017 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на един зает се увеличава с 1.1% в сравнение със същото тримесечие на предходната година, отчитат предварителните данни на Националния статистически институт.

Заетите лица в икономиката са 3 716.9 хил., а общият брой отработени часове е 1 490.4 милиона. Структурата на заетостта по икономически сектори през третото тримесечие на 2017 спрямо съответното тримесечие на 2016 г. показва увеличение на относителния дял на аграрния сектор.

На едно заето лице се падат 7 261.5 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт (БВП), като всеки зает създава средно 18.1 лв. БВП за един отработен час.

Брутната добавена стойност средно на един зает през третото тримесечие на 2017 г. реално се увеличава с 0.5% и с 0.6% - за един отработен човекочас спрямо съответното тримесечие на предходната година.

По предварителни данни за третото тримесечие на 2017 г. равнището на производителността на труда в индустриалния сектор е 7 230.4 лв. брутна добавена стойност (БДС) средно на един зает и 17.3 лв. за един отработен човекочас.

В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 6 559.6 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 16.5 лв. от текущия обем на показателя.

Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 2 221.2 лв. БДС на един зает и 5.7 лв. за един отработен човекочас.