През четвъртото тримесечие на 2017 г. създаденият брутен вътрешен продукт на един зает се увеличава с 0.7 на сто в сравнение със същия период на предходната година, показват предварителни данни на Националния статистически институт. 

На един зает се падат 8146.1 лв. от текущия обем на БВП, като всеки ангажиран в икономиката произвежда стоки и услуги средно за 19,4 лева за един отработен час. 

Заетите в икономиката са 3366.9 хил., а общият брой отработени часове е 1 415.2 милиона. Структурата на заетостта по икономически сектори през четвъртото тримесечие на м.г. спрямо съответното тримесечие на 2016 г. показва увеличен дял на аграрния сектор. 

Брутната добавена стойност средно на един зает през последното тримесечие на 2017 г. запазва равнището си от съответния период на предходната година, докато БДС за един отработен човекочас се увеличава реално с 0.1 на сто за същия период. 

По предварителни данни на НСИ за четвъртото тримесечие на м.г. равнището на производителността на труда в индустриалния сектор е 7 210.3 лв. брутна добавена стойност средно на един зает и 17 лева за един отработен човекочас.

В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 7 761.0 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 18 лева от текущия обем на показателя.

Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 1 267.2 лв. БДС на един зает и 3.4 лева за един отработен човекочас.