Заради разпространението на коронавируса в световен 2020 година може да донесе рекорден брой на фалитите, невиждан от финансовата криза насам. Пандемията застрашава все повече индустрии, като въпросът вече е не кои ще бъдат засегнати, а кои върху кои няма да има такъв натиск. На това мнение са експертите от международния лидер в застраховането на кредитен риск "Кофас".

"Влошаването на паричните потоци и маржовете на компаниите са очакван развой след рязката промяна и стопирането на производството и потреблението", се казва в анализ.

"В резултат на това вероятно ще станем свидетели на рязко увеличение от 25% на компаниите в несъстоятелност и такива с ликвидни проблеми. Подобен скок на фалитите ще е най-големият след кризата през 2009 година, когато те са се покачили с 29%", прогнозират експертите.

Според оценката им най-засегнатите икономики що се отнася до ръста на несъстоятелността сред компаниите ще бъдат САЩ с очаквано повишение от 33 на сто, както и Великобритания (33%), Испания (22%), Италия (18%), Франция (15%) и Германия (11%).

Прогнозата на "Кофас" включва и очаквания световната икономика да навлезе в първа рецесия от 2009 година насам, като спадът на глобалния брутен вътрешен продукт (БВП) може да бъде от 1,3%. Заедно с това обемът на световната търговия може да се свие с 4,3 на сто.

"Кредитният риск при компаниите, както по света, така и в страна ни, ще нарасне съществено дори при възможно най-добрия сценарий, при който икономическата активност постепенно се възстановява през третото тримесечие на годината, при условие, че няма втора вълна на епидемията през второто полугодие. За страната ни рисковете също остават високи", коментира управителят на "Кофас България" Пламен Димитров.

В дългосрочен план се очаква по-сериозно отражение на пандемията върху значителен брой от индустриите. Туризмът, хотелиерството и развлекателната индустрия, както и транспортът вече усещат натиска на кризата, но това се отнася и за почти всички специализирани дистрибуционни канали и част от производствени сектори.

"Спад ще претърпи и търсенето поради отслабването на доверието от страна на домакинствата. Други услуги като телекомуникации и водоснабдяване ще бъдат много по-леко засегнати.

Потреблението на дълготрайни продукти, като превозни средства например, вероятно ще бъде сред най-потърпевшите. Разходи за текстил и дрехи, както и електроника, също ще бъдат сведени до минимум", посочват специалистите.

По техните думи обаче ще има и печеливши сектори от кризата с пандемията и това са основно фармацевтичната и хранителната индустрии.