Нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май 2020 г., бележат спад от 92% в сравнение със същия период на 2019 година. Броят на нощувките е 116.1 хиляди. Това показват данни на Националния статистически.

Най-голям спад на нощувките от 97.5% за периода се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. През май 2020 г. в хотелите с 1 и 2 звезди са реализирани 41.1% от общия брой нощувки на чужди граждани и 54.4% - на българи. В местата за настаняване с 4 и 5 звезди са осъществени 34.9% от нощувките на чужди граждани и 15.4% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 3 звезди) те са съответно 24.0 и 30.2%.

Приходите през май 2020 г. достигат 5.4 млн. лв., или с 92.9% по-малко в сравнение с май 2019 година. Регистриран е срив на приходите както от чужди граждани - с 96.6%, така и от български граждани - с 85.8%.

Тежко начало на сезона: 98% от полетите - отменени, 70% от хотелите - затворени

Тежко начало на сезона: 98% от полетите - отменени, 70% от хотелите - затворени

Южното Черноморие е посрещнало 315 000 туристи през юни 2019-а, а сега те са едва около 6000

Броят на пренощувалите туристи в местата за настаняване през май намалява с 91.7% в сравнение със същия месец на 2019 г. и достига 48.9 хиляди.

Регистриран е срив както при чуждите граждани - с 97.9%, така и при българските - с 86.1%, показват данните на статистиката.

Българските граждани, нощували в местата за настаняване през май 2020 г., са 43.1 хил. и са реализирали средно по 2.1 нощувки. Чуждите граждани са 5.8 хил. и са реализирали средно по 4.1 нощувки, като 67.3% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през май 2020 г. е 6.8%, като намалява с 14.5 на сто в сравнение с май 2019 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 1 и 2 звезди - 8.7%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 6.3%, и хотелите с 4 и 5 звезди - 4.6%.

Без резервации: Повечето хотели у нас остават затворени това лято

Без резервации: Повечето хотели у нас остават затворени това лято

За да изпълнят изискванията за безопасен престой хотелиерите, трябва да инвестират много средства, които са допълнителен разход за тях