Комисията за защита на конкуренцията започва проверка на пазара с млечни продукти, съобщиха от регулатора. И по-конкретно образува производство срещу сдруженията "Асоциация на млекопреработвателите в България" и "Национална асоциация на млекопреработвателите". От бранша обаче определят мярката като непропорционална и питат дали същите проверки ще се направят и във веригите за хранителни стоки.

Поводът за проверките:

За период от една година се наблюдава рязко покачване на цената на кравето сирене, като през март 2023 г. то достига пикови стойности. Към 8 март 2023 г. цената на едро е на средна стойност от 11,42 лв. за килограм, а средната цена на дребно достига 17,85 лв. за килограм. На годишна база се наблюдава ръст при цените на едро от 32 %, докато при цената на дребно повишението е с 45 на сто.

Наблюдава се сериозно увеличение при абсолютната стойност в разликата в цената на дребно и цената на едро на кравето сирене през разглеждания период. През 2022 г. разликата е в интервала от 3,69 лв. до 5,40 лв. за 1 кг., а през 2023 г. е в интервала от 5,51 лв. до 6,43 лв. за 1 кг.

За година рязко се покачва и цената на едро и дребно на кашкавал "Витоша" и по конкретно през 2022 г. и началото на 2023 г., като към 8 март 2023 г. цената на едро достига средни стойности от 18,17 лв. за килограм, а средната цена на дребно достига 25,85 лв. за килограм. На годишна база се наблюдава ръст при цените на едро от 31 %, докато при цената на дребно повишението е с 38 на сто.

"Ел Би Булгарикум" понижава значително цените на сиренето и кашкавала

"Ел Би Булгарикум" понижава значително цените на сиренето и кашкавала

Новото ръководство е сключило нови договори за доставка на мляко с български производители

КЗК отчита и тук сериозно увеличение при абсолютната стойност в разликата в цената на дребно и цената на едро на кашкавал "Витоша" през разглеждания период. През 2022 г. разликата е в рамките на около 5 лв. за 1 кг., като през 2023 г. достига до 7,68 лв. за 1 кг.

"Взаимната обусловеност на цената на дребно и тази на едро налага, като първа стъпка, процесът на увеличение на цената да бъде проследен надолу по дистрибуционната верига", отбелязват от КЗК. В тази връзка Комисията отчита наличието на редица медийни репортажи, отразяващи становищата на дружества търговци на едро, управляващи верига-магазини, че увеличението на цените на млечните продукти е продиктувано от доставната им цена и това, че стоките идват на по-високи цени от самите производители, които имат по-високи разходи. Твърди се също, че виновни са големите търговски вериги, но "според статистиката цените на храните за 2022 г. са увеличени с 28% още при производителя", коментира Николай Вълканов от Сдружението за модерна търговия.

Според регулатора за повишението на тези цени несъмнено оказват влияние повече от един от ценообразуващите фактори, както и международната обстановка. В тази връзка, Комисията проучила цените на горивата, електроенергията и природния газ, тъй като те са едни от основните ценообразуващи елементи, оказващи влияние, както върху цените на едро, така и върху цените на дребно на хранителните продукти. Оказало се, че повишението на цената на едро и дребно на хранителните продукти, в това число краве сирене и кашкавал, чисто обективно не намира пазарна обосновка в тези фактори.

ДКК: Директорът на "Ел Би Булгарикум" е освободен заради занижено качество на закупуваната суровина

ДКК: Директорът на "Ел Би Булгарикум" е освободен заради занижено качество на закупуваната суровина

Позицията на собственика на предприятието

КЗК е на мнение, че трябва да се установи дали не са налице допълнителни, непазарни фактори, ограничаващи конкуренцията, които да водят до повишаване на цената на едро на млечните продукти.

Комисията отчита наличието и на предходно установените картелни споразумения от производители и търговци на едро в хранителния сектор посредством представляващите ги браншови сдружения. Според регулатора се откроява засилената роля на браншовите сдружения, които обединяват значителен брой пазарни участници - производители и млекопреработватели. Например членовете на едно от най-големите сдружения "Асоциация на млекопреработвателите в България", са общо 82 производителя и млекопреработвателя на територията на страната. Друго сдружение със значително присъствие в публичното пространство е "Националната асоциация на млекопреработвателите".

"Това обособяване на отраслови обединения за отстояване правата и интересите на производителите спрямо останалите участници по веригата за снабдяване е обяснимо с оглед съществуващото несъответствие при пазарната сила на отделните нива на дистрибуция", смятат от КЗК.

Уволниха шефа на "Ел Би Булгарикум" след решението му за драстично намаляване на цените

Уволниха шефа на "Ел Би Булгарикум" след решението му за драстично намаляване на цените

Какви са мотивите?

Отговорът на бранша:

"След последните две седмици и медийната шумотевица, която се вдигна във връзка с високите цени на млечните продукти и това, че в крайна сметка ние алармираме, че във веригите е проблема и там има сериозни надценки на които се работи - до 100%", каза пред money.bg председателят на "Националната асоциация на млекопреработвателите" Владислав Михайлов. 

Според него това, което се прави като мерки е правилно, защото трябва да има контрол.

"Година и половина на поскъпване нищо не се вършеше, а сега се влиза с полиция в офисите на сдружения с нестопанска цел, правят се обиски и се изземат документи, а това е тотално неправилно нещо. За мен това е пресилена и непропорционална мярка. И въпросът е дали ще го направят по същия начин и във веригите и в Сдружението за Модерна търговия", каза Михайлов.

Той подчерта, че през януари и февруари има поевтиняване на основната суровина за сиренето и кашкавала.

"Цените към веригите реално от млекопреработвателните предприятия спаднаха с между 3 и 5 лв. на кашкавала и 2-3 лв. на сиренето. Аз лично в търговските вериги видимо намаляване на цените не забелязвам", каза още Михайлов.