През юни износът на Германия нараства с 14,9% в сравнение с предходния месец. Това съобщи Федералната статистическа агенция (Destatis), отбелязвайки, че месечният темп на растеж е най-високият от август 1990 г. насам.

Германският внос е нараснал със 7%, най-много от май 2010 година.

Анализаторите очакваха износът да нарасне с 13.3% през юни, а вносът - 10.9%, според Trading Economics.

Според ревизираните данни през май износът нарасна с 8.9% на месечно ниво, вносът - с 3.6%.

Излишъкът на външна търговия в Германия възлиза на 14,5 милиарда евро през юни, докато експертите прогнозираха положително салдо от 10,1 милиарда евро.

Обемът на германския експорт през юни е по-нисък с 9.4% спрямо същия месец на миналата година, включително за ЕС - с 11%, за Обединеното кралство - с 15,7%, за Съединените щати - с 20.7%. В същото време износът за Китай нараства с 15,4% на годишна база.

Вносът падна с 10%, включително от ЕС - с 10,6%, Великобритания - с 21% и САЩ - със 17,4%. Доставките от Китай са нараснали с 20.2%.

По предварителни данни промишленото производство в Германия през юни се е увеличило с 8,9% спрямо май. Според ревизираните данни през май показателят е нараснал със 7,4%, а не със 7.8%, както беше съобщено по-рано.

Средно анализаторите очакваха индустриалното производство да нарасне с 8,1% през юни, според Trade Economics.

Промишленото производство без енергийния сектор и строителството през юни нарасна с 11.1%. Производството на потребителски стоки нараства със 7,3%, а производството на средства за производство - с 18,3%.

Автомобилната промишленост отбеляза значителен ръст през юни - 54,7%. Индикаторът обаче остава малко повече от 20% под нивото от февруари.

Производството на електроенергия се е увеличило с 5,5%. Строителният отрасъл отбеляза ръст от 1,4%.

Общият обем на промишленото производство през юни е спаднал с 11.7% в сравнение със същия месец на миналата година. През май, според ревизираните данни, той е спаднал с 19,5% в годишно изражение.

През юни износът на Германия нараства с 14,9% в сравнение с предходния месец. Това съобщи Федералната статистическа агенция (Destatis), отбелязвайки, че месечният темп на растеж е най-високият от август 1990 г. насам.

Германският внос е нараснал със 7%, най-много от май 2010 година.

Анализаторите очакваха износът да нарасне с 13.3% през юни, а вносът - 10.9%, според Trading Economics.

Според ревизираните данни през май износът нарасна с 8.9% на месечно ниво, вносът - с 3.6%.

Излишъкът на външна търговия в Германия възлиза на 14,5 милиарда евро през юни, докато експертите прогнозираха положително салдо от 10,1 милиарда евро.

Обемът на германския експорт през юни е по-нисък с 9.4% спрямо същия месец на миналата година, включително за ЕС - с 11%, за Обединеното кралство - с 15,7%, за Съединените щати - с 20.7%. В същото време износът за Китай нараства с 15,4% на годишна база.

Вносът падна с 10%, включително от ЕС - с 10,6%, Великобритания - с 21% и САЩ - със 17,4%. Доставките от Китай са нараснали с 20.2%.

По предварителни данни промишленото производство в Германия през юни се е увеличило с 8,9% спрямо май. Според ревизираните данни през май показателят е нараснал със 7,4%, а не със 7.8%, както беше съобщено по-рано.

Средно анализаторите очакваха индустриалното производство да нарасне с 8,1% през юни, според Trade Economics.

Промишленото производство без енергийния сектор и строителството през юни нарасна с 11.1%. Производството на потребителски стоки нараства със 7,3%, а производството на средства за производство - с 18,3%.

Автомобилната промишленост отбеляза значителен ръст през юни - 54,7%. Индикаторът обаче остава малко повече от 20% под нивото от февруари.

Производството на електроенергия се е увеличило с 5,5%. Строителният отрасъл отбеляза ръст от 1,4%.

Общият обем на промишленото производство през юни е спаднал с 11.7% в сравнение със същия месец на миналата година. През май, според ревизираните данни, той е спаднал с 19,5% в годишно изражение.