България, Естония, Украйна, Армения и Сърбия са сред 10-е най-големи производители на боклук на глава от населението в света.

Според доклад на Световната банка, цитиран от Emerging Europe, България е втора в света по генериране на количество отпадъци на човек за една година - 26,7 метрични тона и рециклира 19% от всичкия си боклук. Единствено е изпреварвана от Канада.

"България е страна с население 7 милиона души и произвежда значително количество повече отпадъци от САЩ, чиито жители са 325 милиона души", се казва в изследването. В него се посочва, че това най-вероятно се дължи на сектора на строителството у нас, генериращ 172 милиона тона отпадъци. Той се нарежда пети по най-голямо количество боклук от 68 страни, за които има данни.

Нареждайки се след Щатите, Естония заема четвъртата позиция с обем на годишния отпадък 23,5 метрични тона на глава от населението и 24,7% рециклиране на боклука. "Естония е страна с постоянно развиващ се туризъм, като понякога туристите надминават количеството произведени отпадъци от местното население. Общия произведен боклук от посетителите стига до 31 милиона метрични тона, като 1/3 от него са опасни отпадъци", се посочва в доклада.

По този начин страната генерира 35 пъти повече опасен отпадък, отколкото средното количество на глава от населението в Европейския съюз, като по-голямата част от него идва от петролната индустрия. Въпреки че правителството на Естония е приело глоби за изхвърлянето му във водата, плащането им не се налага и следи строго.

Армения се нарежда на шестото място с 16,3 метрични тона боклук на глава от населението за година. Тя е най-голям източник на индустриални отпадъци в света, като генерира 47,3 метрични тона от тях.

С производството на 10,6 метрични тона отпадък и 3,2% рециклиране на такъв Украйна е девета в класацията. Тя генерира най-много опасни отпадъци в света - 448 от 474 метрични тона.

Следващата се нарежда Сърбия с обем от 8,9 метрични тона отпадък на глава от населението и ниво на рециклиране 0,8%. Причина за нареждането ѝ сред първите 10 в класацията е отпадъкът, генериран в строителния сектор.