Растежът на заплатите в еврозоната и в целия Европейски съюз през последното тримесечие на 2017-а се подобри слабо спрямо предходните три месеца. В същото време България остава на трето място по ръст на заплащането на труда след Румъния и Унгария, показват публикуваните днес данни на Евростат.

Заплащането на труда в еврозоната се е увеличило на годишна база с 1,7% след повишение с 1,6% през предходните три месеца, но въпреки това остава далеч от растеж с 2,2% през второто тримесечие (най-солидно повишаване на заплатите от първите три месеца на 2015 година). В рамките на целия ЕС растежът на заплатите в края на миналата година се ускори до 2,4% от 2,1% през периода юли - септември.

Днешните данни за еврозоната продължават да не оправдават надеждите на ЕЦБ, че намаляващата безработица в региона ще доведе до по-силен растеж на заплатите и до по-солидно крайно потребление, допринасяйки по този начин за увеличаване и на инфлацията в региона на единната валута, отбелязва bnr.bg.

За разлика от ЕС и еврозоната, България продължават да показват солиден ръст на заплащането на труда през последното тримесечие на 2017- с цели 12% на годишна база след повишение с 10,6% през предходните три месеца.

По този показател страната заема трето място сред всички 28 страни от ЕС, изпреварена единствено от Румъния (със скок на заплатите с 14,2%) и Унгария (повишение от 12,5%).

Данните на Евростат показват, че най-голям скок на заплатите в България през отчетния период има в строителството (повишение с 12,5% на годишна база), следвано от сферата на услугите (ръст 11,8%) и в индустриалния сектор (повишение с 11,3%).