България е на трето място в Европейския съюз по рециклирани отпадъци от пластмасови опаковки, сочи проучване на Евростат.

Общо девет страни членки на ЕС са рециклирали над половината от генерираните отпадъци от този тип. Това са Литва (70%), Чехия (61%), България (59%), Нидерландия (57%), Швеция и Словакия (по 53%), Испания (52%), Кипър (51%) и Словения (50%).

На противоположния полюс пък са шест държави членки - по-малко от 1/3 от отпадъците от пластмасови опаковки са рециклирани в Малта (11%), Франция (27%), Ирландия (28%), Австрия (31%), Полша (32%) и Унгария (33%).

Снимка 551617

Източник: Евростат

Замърсяването с пластмаса на планетата може вече да е непоправимо

Замърсяването с пластмаса на планетата може вече да е непоправимо

"Нивата на пластмасовите емисии в световен мащаб могат да предизвикат ефекти, които няма да можем да обърнем"

По данни на Евростат през 2019 г. близо 41% от отпадъците от пластмасови опаковки са били рециклирани в ЕС. Всеки жител на Съюза е генерирал 34,4 кг отпадъци от пластмасови опаковки. От тях 14,1 кг са били рециклирани.

Между 2009 г. и 2019 г. обемът на отпадъците от пластмасови опаковки, генерирани от един жител, се е увеличил с 24% (6,7 кг). Обемът на рециклираните отпадъци от пластмасови опаковки също се е увеличил през този период - с 50% (4,7 кг). Независимо от това обаче количеството на пластмасовите опаковки, които не са били рециклирани, се е увеличило с 2 кг на жител от 2009 г. насам поради по-голямото увеличение на абсолютната стойност на генерираните отпадъци от пластмасови опаковки.

Събират „Капачки за бъдеще“ в Благоевград, Пазарджик, Петрич и София

Събират „Капачки за бъдеще“ в Благоевград, Пазарджик, Петрич и София

Средства са за детска линейка