Разходите за труд в България са се увеличили с 10.1% през първото тримесечие на годината спрямо същия период на миналата година, показват актуалните данни на Евростат.

Пред нас са единствено Румъния с ръст от 17.2% и Унгария с 11.7%. На другия край са Финландия със спад от 2.7%, както и Люксембург и Холандия с намаление от 0.1%.

Средното ниво за целия Европейски съюз е 1.7%, а в еврозоната то е 1.5%.

В България темповете на растеж се забързват спрямо предходните тримесечия. Записаното увеличение през последното тримесечие на 2016 г. бе 8.1%, а в предходното 8%.