Продажбите на дребно у нас е се сриват в рамките на година. Спадът е 18,1% през юни, спрямо същия период на миналата година. Това е най-сериозният срив в Европа, показват данните на статистическата агенция Евростат.

За сравнение спадът през април и май в България е бил по-сериозен, съответно 19% и 20%. На месечна база има лек ръст от 0,9% през юни спрямо май.

В еврозоната продажбите на дребно през юни се връщат до нивата, регистрирани през февруари. Продажбите в еврозоната нарастват с 5,7% през юни спрямо май. Разходите за дрехи и гориво за автомобили спомагат за този ръст.

През юни 2020 г., в сравнение с май 2020 г., обемът на търговията на дребно се е увеличил с 20.4% за автомобилни горива и с 12,1% за нехранителни продукти, докато храни, напитки и тютюн намаляват с 2,7%.

В ЕС обемът на търговията на дребно се увеличи с 16,9% за автомобилните горива и с 10,6% за нехранителните продукти. За храни, напитки и тютюн намалението е от 2,2%.

Сред държавите-членки, за които има данни, най-голямо е увеличението на общия обем на търговията на дребно регистрирани в Ирландия ( 21,9%), Испания (16,5%) и Италия (13,8%). Намаление се наблюдава в Австрия (-2.5%) и Германия (-1.6%).

В еврозоната през юни 2020 г. в сравнение с юни 2019 г. обемът на търговията на дребно се е увеличил с 3,9% за нехранителни продукти и с 1,2% за храни, напитки и тютюн.

Обемът на търговията на дребно в ЕС се е увеличил с 4,2% за нехранителни продукти и с 0,7% за храни, напитки и тютюн, показват още данните от статистиката.

Сред държавите-членки, за които има данни, най-голямото годишно увеличение на общия обем на търговията на дребно са регистрирани в Ирландия (10,2%), Естония (6,6%) и Дания ( 6,5%). Най-големи са намаленията, наблюдавани у нас, в Малта (-8.4%) и Люксембург (-7.7%).