Българската икономика се сви през второто тримесечие с 10% спрямо първите три месеца на годината и отбеляза най-големият спад на годишна база с 8,5% от 1997 г. насам. Това показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

Спрямо второто тримесечие на 2019 г. българският БВП се сви с 8,5% след растеж с 2,4% през първите три месеца на настоящата година. Свиването се дължи най вече на намаленото потребление на домакинствата, както и на спада в икономическата активност.

Според прогнозата на БНБ свиването на икономиката с 8,5 на сто е базовият сценарий. Песимистичният сценарий е сривът на годишна база може да достигне 13 на сто, а при оптимистичните малко над четири на сто.

Според предварителните данни на НСИ за второто тримесечие на годината произведеният брутен вътрешен продукт възлиза на 27,395 млрд. лева по текущи цени, като на човек от населението се падат 3044 лева от стойностния обем на показателя. Преизчислен в евро, БВП е съответно 14,007 млрд. евро, като на човек от населението се падат 2016 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през второто тримесечие на 2020 година възлиза на 23,848 млрд. лева по текущи цени.

За крайно потребление през второто тримесечие на 2020 г. се изразходват 78,7% от произведения БВП, докато инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 18,9% от произведения БВП.

Крайното потребление намалява през периода април - юни тази година с 2,1% на тримесечна база (след понижение с 0,1% през първото тримесечие на 2020 г.) и нараства на годишна база с едва 0,4% (след повишение с 4,1% през предходните три месеца). Брутната добавена стойност в икономиката пък се свива с 8,9% на тримесечна база и със 7,6% на годишна база (след повишения съответно с 0,1% и с 2,3% през първото тримесечие на 2020 г.).

Вносът се свива с 20,4% на тримесечна база (след повишение с 1,5% през първото тримесечие) до 13,2901 млрд. лева, като на годишна база вносът спад с 19,1% (след повишение с 1,2% през периода януари - март).