Второто тримесечие на 2020 година донесе рекорден спад за икономиката в резултат на затварянето ѝ заради пандемията и това доведе до спад от над 4 на сто за изминалите 12 месеца. 2021 година започва с ръст в сравнение с предходното тримесечие, но се свива на годишна база.

Това сочат актуалните експресни данни на Националния статистически институт (НСИ).

За периода януари-март 2021 година брутният вътрешен продукт (БВП) е с 1,8% надолу в сравнение със същото тримесечие на миналата година, когато все още ефектът на пандемията не беше дал силно отражение върху икономиката. В същото време показателят нараства с 2,5 на сто в сравнение с края на миналата година.

Експресната оценка на НСИ показва, че за първото тримесечие на 2021 година БВП в номинално изражение достига 26,436 милиарда лева, а реализираната добавена стойност е 22,665 милиарда лeвa.

С най-голям принос към икономиката остава крайното потребление, което допринася за почти 85 на сто от БВП и възлиза на 22,393 милиарда лева. Бруто капиталообразуването е 4,108 милиарда лева и заема 15,5% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

Причина за регистрирания икономически ръст спрямо предходното тримесечие е увеличението на износа на стоки и услуги с 6,5% и на крайното потребление с 1,6%. В сравнение със същото тримесечие на 2020 година обаче има спад от 6% на първата категория за сметка на ръст от 0,6% на вноса.