Пет от седемте най-бедните региона в Европейския съюз се намират в България, показват данните на Евростат за 2017 година. Северозападният регион има 31 процента от средното за блока ниво, измерено чрез стандарта за покупателна способност, който премахва разликата в цените между страните.

Следва Северен централен, който си дели едно място в френския Майот - остров в Индийския океан. При тях стойността на показателя е 34 процента.

Южният централен регион на България е на следващ позиция с 35 процента, следван от Североизточен (39%) и Югоизточен (43%). Само Югозападният регион, към който спада и София, е малко по-напред със 79% от средните за ЕС нива.

Най-богатият регион в Европейския съюз е централната западна част на Лондон, който отчита 626 процента от средното ниво на брутен вътрешен продукт на глава от населението, преизчислен през стандарта за покупателна способност. Следват Люксембург (253%), южен регион Ирландия (220%), Хамбург в Германия (202%) и Брюксел в Белгия (196%), източен и централен в Ирландия (189%) и Прага в Чехия (187%).

Сред 20-те региона, които имат БВП на глава от населението под 50% от средния за ЕС, пет са в България, по четири в Гърция и Унгария, три в Полша и по два във Франция и Румъния.

Враца постигна най-голям ръст на БВП през 2017 година

Най-бързоразвиващият се регион на България е в най-бедната част на страната

Сектор "Услуги" в столицата генерира 40% от добавената стойност в икономиката