Враца е успяла да изпревари София и всички останали региони по ръст на брутния вътрешен продукт през 2017 година, показват данните на Националния статистически институт (НСИ), публикувани вчера. Общината отчита повишение на БВП на човек от населението от 22% - от 9 579 лева през 2016 г. до 11 684 лева през 2017 година и така се нарежда на първо място. Разбира се, общото ниво все още е далеч по-ниско от множество други региони.

Така най-бедният регион в България и Европа - Северозападният - отчита най-голямо повишение на брутния вътрешен продукт през 2017 година - 10% до 8 938 лева на глава от населението.

В същото време София-област отчита ръст от 18% до 15 527 лева, а София-град - с 6% до 30 295 лева. И така остава далеч най- богатата област в България. Шампионът по ръст за 2016 г. - Стара Загора - е на втора позиция със 17 550 лева и 8% повишение.

Сектор "услуги" е генерирал 58,6 милиарда лева от брутната добавена стойност, а индустрията - 25 милиарда лева. Аграрният сектор отговаря за 4,1 милиарда лева от брутната добавена стойност, или разликата между крайната стойност на продукцията и междинното потребление.

От данните на НСИ става ясно, че сектор "услуги" в столицата е генерирал 34,8 милиарда лева БДС, или близо 40% от националната. Измерен чрез брутен вътрешен продукт на глава от населението, той генерира около една трета от националната икономика.

Силистра остава областта с най-нисък БВП на глава - едва 6 687 лева, макар че за 2017 година отчита повишение от 10%.

За България средното ниво е 14 280 лева, повишение от 8%.

Кои области отчитат най-голям ръст на брутния вътрешен продукт на глава от населението?

Област БВП на глава от населението в лева за 2016 БВП на глава от населението в лева за 2017 Промяна
Враца 9 579 11 684 22%
София-област 13 203 15 527 18%
Видин 6 401 7 283 14%
Смолян 8 636 9 742 13%
Перник 6 895 7 735 12%

Кои области генерират най-голям брутен вътрешен продукт на глава от населението?

Област БВП на глава от населението в лева за 2016 БВП на глава от населението в лева за 2017 Промяна
София (столица) 28 465 30 295 6%
Стара Загора 16 248 17 550 8%
София 13 203 15 527 18%
Варна 12 879 13 809 7%
Бургас 11 372 12 240 8%
Габрово 11 152 12 363 11%

Кои области отчитат най-нисък ръст на брутния вътрешен продукт на глава от населението?

Област БВП на глава от населението в лева за 2016 БВП на глава от населението в лева за 2017 Промяна
Ловеч 8 674 8 804 1%
Търговище 8 867 9 148 3%
Ямбол 8 445 8 881 5%
Русе 10 523 11 152 6%
Благоевград 8 290 8 792 6%
София (столица) 28 465 30 295 6%