Равнището на безработицата в Европейския съюз бе 9,3% през октомври 2015 г. Показателят показва стабилност спрямо септември се понижава спрямо октомври 2014 г., когато бе 10,1%. Безработицата е най-ниска от септември 2009 г. насам.

Най-ниски нива на безработица през октомври са отчетени в Германия (4.5%), Чехия (4.7%) и Малта (5,1%). А най-високи са отново в Гърция (24,6% през август 2015 г.) и Испания (21.6%), показват данните на Евростат.

Увеличение на показателя е регистрирано във Финландия (от 9.0% до 9.5%), Франция (от 10,5% до 10,8%), Белгия (от 8.6% до 8.7%) и Румъния (от 6.7% до 6.8%).

Безработицата сред 19-те страни членки на еврозоната се понижи изненадващо през октомври до близо четиригодишно дъно.

Показателят се понижава през месеца до 10,7% при очаквания за задържане на септемврийското ниво от 10,8% и 11,5% през октомври 2014 година. Това е най-ниската безработица в региона от януари 2012-а година насам.

Според европейската статистика общо 17,240 млн. души от еврозоната са били без работа през ноември, като спрямо септември е отчетено понижение на безработните с 13 хиляди, докато на годишна база беше регистриран спад с 1,302 милиона (спрямо октомври 2014-а година).

През октомври общо 3,148 млн. младежи (на възраст под 25 години) в еврозоната са били без работа (ниво на младежка безработица от 22,3%), като това представлява понижение на младежката безработица с 191 хиляди спрямо същия месец на 2014 година (когато нивото на младежката безработица беше от 23,3%).

Изненадващото понижение на безработица в региона е добра новина за Европейската централна банка и сякаш е сигнал, че провежданите през последните години реформи в пазара на труда започват да дават плодове и могат да подкрепят икономическото възстановяване на еврозоната.

Но трябва обаче да се има предвид, че безработицата в еврозоната е все още сериозен проблем, тъй като тя остава далеч над нейното ниво от преди глобалната финансова криза от 7,5 процента.