Цели 23,3% от работните места в България са осигурени от износа към държави извън Европейския съюз, показват данните на Евростат. Това поставя нашата страна на трето място в ЕС - пред нас само Ирландия (27%) и Люксембург (25%).

Обърнато в брой хора, това означава, че над 807 000 работещи у нас зависят от международната търговия. За 10-годишен период се забелязва ясна тенденция на ръст.

Евростат: Новите фирми в България намаляват рязко през Q2

Евростат: Новите фирми в България намаляват рязко през Q2

Фалитите в ЕС се увеличават, у нас - не

В сравнение с нашата страна, средно за евросъюза ефектът от външния експорт е значително по-нисък - обезпечил е 14,5% от работните места.

Снимка 644716

Източник: Евростат

Най-силно зависимите от износа извън ЕС индустрии у нас са производствената и селскостопанската с общо почти 400 000 заети с помощта на международната търговия.

Над 20% от брутната добавена стойност, създадена у нас, е свързана с експорта към трети страни - отново повече от средните стойности. Това отрежда на България четвърто място, като в този случай я изпреварват Ирландия, Люксембург и Кипър.

Как е при другите?

Общо 30,4 млн. души в ЕС имат работа с помощта на експорта на ЕС - 1 от всеки 7 работещи. В Германия са 6,9 млн. от тях, а други общо 6,8 млн. са във Франция и Италия. Двете страни обаче са "на опашката" по относителен дял на работните места, обезпечени от износа.

Брутната добавена стойност, свързана с международната търговия е 2,2 трлн. евро или 17% от цялата брутна добавена стойност, създадена в ЕС.

Евростат: Час труд в България е над 4 пъти по-евтин от средното за ЕС

Евростат: Час труд в България е над 4 пъти по-евтин от средното за ЕС

Нашата страна е сред държавите с най-много изработени часове в индустрията

Челната тройка по държави остава същата.

Представените днес данни за общността са актуални към края на 2021 г. и първоизточникът им са националните статистически служби.