От 13 април 2007 г. електроразпределителните дружества от Западна България ще въведат нов график на отчитане, при който се избягва кампанийното отчитане на електромерите, съобщиха днес от CEZ -България.

При новия график отчетниците ще бъдат заети с отчитане през целия месец, а не както досега - само за няколко дни в края на календарния месец и началото на следващия.

Дружествата ще продължат да отчитат електромерите на домакинствата и фирмите ежемесечно, но ще се променят датите на отчитане, като се променя и крайният срок за плащане на сметката.

Продължителността на срока за плащане без лихви остава 10 календарни дни.

Конкретните срокове за плащане на електроенергията при новия график зависят от датата на отчитане и от начините на заплащане.

За всеки потребител срокът е индивидуален и ще бъде посочван във фискалния бон, който се получава при заплащането на сметката.

За да се избегнат непредвидени от потребителите прекъсвания за неплатена сметка, от компанията апелират клиентите да проследяват срока за плащане, посочен във фискалния бон.

Срокът на плащане ще може да бъде проверяван и в центровете за клиенти, на техните телефони, както и на имейл адрес: zaklienta@cez.bg.

Новият график на отчитане ще бъде въведен за битовите потребители и бизнес клиентите с малка до средна консумация на електроенергия.

За големите стопански клиенти - т.н. „едро инкасо" ще бъде запазена сега действащата схема на отчитане.

Поради промяната в графика, някои от сметките за април ще бъдат за период, по-дълъг от един месец, а на други периодът ще бъде по-кратък от 30 дни.

Съответно - някои от сметките ще бъдат малко по-високи от обичайното, а други - по-ниски. Всичко това ще се уравновеси през следващия месец, гарантират от фирмата.

Неудобството част от клиентите да получат по-необичaйна сметка ще бъде еднократно. След следващато отчитане през втората половина на май, сметките на всички клиенти отново ще покриват едномесечен период, уточняват от CEZ-България.