Пандемията е унищожила 22 милиона работни места в развитите икономики, показват изчисления на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, цитирани от CNBC.

Годишният доклад за заетостта на организацията подчертава още, че различните държавни програми са успяли да спасят 21 млн. работни места, но развитите държави са изправени пред заплахата от повишаваща се дълготрайна безработица сред нискоквалифицираните работници. "Много от работните места, загубени по време на пандемията, няма да бъдат възстановени", казва Стефан Карсильо, директор в ОИСР.

През май 2021 г. безработицата сред държавите от ОИСР е намаляла до 6,6%, но остава с поне 1 пр. п. над предпандемичните нива. От 22-те милиона, които са загубили работата си, 8 млн. са безрабони, а 14 млн. се смятат за неактивни. ОИСР посочва още, че нивата на заетост ще се завърнат към нивата си от преди пандемията през третото тримесечие на 2023 г.

Уязвимите, жените и нискоквалифицираните работници ще бъдат най-засегнати от продължаваща безработица, казват още от организацията. В тази категория ще влязат и младите хора.