Ако Китай беше пример за икономическа експанзия през последните няколко десетилетия, то в бъдеще лидерите на световната икономика ще бъдат съвсем различни. И като мащаб някои от тях са с много по-малки мащаби от Поднебесната империя.

Такъв пример, според Bloomberg, е Сингапур. Според експертите от медията има много развити държави, които има какво да научат от опита на малката азиатска държава.

"Като демографски тренд и икономически прогнози е ясно, че места, като Индия, Нигерия, Индонезия, Бразилия, Китай, Малайзия, Кения, Египет, Южна Африка и Турция ще бъдат двигатели на световната икономика в следващите години", посочват те.

Все пак експертите смятат, че при повечето от тези държави ще бъдат изправени пред трудно решение в бъдеще. Това е намирането на баланса между бързия растеж и устойчивостта.

Пример за това е Китай, където в момента е актуално да се говори за гарантирането на "висококачествен растеж". Преди по-малко от десетилетие там икономическият модел беше насочен повече към "необуздан растеж".

"От Египет до Еквадор властите трябва да направят избор кой път да поемат и да привлекат чуждестранни инвеститори и компании, които да им помогнат в този процес. Когато комбинацията от политики, капитал и технологии е правилна, бъдещето изглежда толкова обещаващо, колкото е това на Сингапур", завършват от Bloomberg.