Деловата активност в еврозоната не се промени през ноември и остава едно от най-ниските си нива през последните шест и половина години, съобщава изследователската компания IHS Markit.

Консолидираният индекс на бизнес активността (Индекс на мениджърите по закупките, PMI) на еврозоната остана на ниво от 50,6 пункта през октомври. Предварителна оценка беше 50,3 пункта, която съвпадаше с тази на анкетираните от Reuters анализатори. Стойност на индикатора под 50 точки отразява намаляване на активността, а над това ниво - увеличение на активността.

PMI на услугите от еврозоната спада от 52,2 на 51,9 пункта. Това е втората минимална стойност на показателя от януари насам. Предварителна оценка бе за 51,5 точки.

Докато растежът на активността на услугите продължи, макар и с по-бавни темпове, активността в производствения сектор в еврозоната продължи да намалява.

Консолидираният PMI в Германия, най-голямата икономика на ЕС, нарасна от 48,9 на 49,4 пункта през ноември. Въпреки това, показателят има една от минималните си стойности през последните седем години. PMI в сектора на услугите нарасна до 51,7 пункта спрямо октомврийското ниво от 51,6 пункта.

Консолидираният PMI на Франция миналия месец падна до 52,1 пункта от 52,6 пункта през октомври.

Междувременно консолидираният PMI на Италия през ноември падна от 50,8 на 49,6 пункта, което показва спад в активността на частния сектор за първи път от май.

Последните данни показват, че новите поръчки в еврозоната не се променят през ноември след спад за два последователни месеца. Новите поръчки за износ се понижиха за 14-ти пореден месец, въпреки че спадът беше най-умерен от юни насам.

Данните от ноември показват допълнително увеличение на заетостта.Бизнес доверието на компаниите за бъдещето през ноември достигна най-високото си ниво от юли.

"Данните от проучването показват ръст на БВП в еврозоната от едва 0,1% през IV-тото тримесечие, докато производственият сектор продължава да действа като основна спирачка на растежа. Тревожно е, че секторът на услугите също така е на път към своя най-слаб тримесечен растеж за последните пет години", каза главният икономист на IHS Markit, Крис Уилямсън.

В МВФ прогнозираха, че темпът на растеж на БВП еврозоната ще бъде едва 1,2% за 2019 г. и 1,4% през 2020 година. От фонда отбелязват, че тази динамика на икономиката е най-слаба от 2013 година насам.