Съветът по иновации към БТПП проведе информационен ден по инициативата
„Джеръми". Участваха мениджъри на фондове, създадени по инициативата „Джеръми",
представители на Европейския инвестиционен фонд, както и членове на Съвета по иновации при БТПП, Съвета на браншовите организации при БТПП, учени от БАН, университетите, ФТНС, Съюза на изобретателите в България.

Инициативата „JEREMIE" (част от Оперативнапрограма "Конкурентоспособност") или така
наречените „Съвместни европейски ресурси замикро, малки и средни предприятия" е един от инструментите за усвояване на средствата отевропейските фондове (Европейския фонд за регионално развитие("ЕФРР"), Европейския социален фонд ("ЕСФ") и така наречения
Кохезионен фонд ("КФ"). Инициативата е разработена съвместно от Европейската
комисия и Европейския инвестиционен фонд(ЕИФ).

„JEREMIE" има за цел да подпомогне усвояването на средствата по изброените
фондове, основно при финансиране на малки и средни предприятия.

Георги Стоев - зам. председател на БТПП напомни, че се очаква Програмата „Джереми"
ще даде нови шансове на малкия и среден бизнес и се надява тази инициатива в крайна
сметка да има и своя позитивен резултат.

Една от надеждите на малките и средни предприятия, които са и гръбнака на нашата членска маса и на бизнеса в България, това да имат един по-добър и пряк достъп доевропейското финансиране.
Според Максим Гурвитц от Инвестиционен фонд ELEVEN, България е определено най-изгодно място в ЕС да правиш бизнес. Тук не само данъците са много ниски, но и разходите са по-малко. Ако пазарът на някаква идея, на някакъв продукт е
световен, в България е най-изгодно място в Европа да го правиш. Това е огромно
предимство, от което не се възползва максимално.

България е в петте най-добре развити държави в ЕС от гледна точка на образование. Коефициент на образовани хора е много висок в България. Разбира се, че и в България има и проблеми, по повече показатели най-бедна държава в ЕС и може би един от
най-сериозните проблеми е, че емиграцията в България е много силна. 8% населението е
заминало след промените от преди 30 години.