Българо-британски форум, посветен на отбранително индустриалното сътрудничество, започва утре в София.

Конференцията е по инициатива на Британската асоциация на производителите на отбранителни продукти (DMA) и Сдружение „Българска отбранителна индустрия" (СБОИ). Организатори са, МО и Посолството на Великобритания със съдействието на МИЕ и БТК.

Министерството на икономиката и енергетиката ще представи българската политика в областта на офсета и ще участва във форума със свои експерти.

В Британската асоциация на производителите на отбранителни продукти са асоциирани повече от 600 фирми, работещи в областта на отбраната и сигурността.

На форума ще бъдат представени 24 от тях, като ITT Defence, EADS, Rolls-Royce, Thales и др.

От българска страна ще участват всички фирми от Сдружение „Българска отбранителна индустрия", както и представители на 26 български фирми, поканени от Министерството на икономиката и енергетиката и Министерството на отбраната