Европейската комисия одобри днес 33 нови насърчителни програми за европейска земеделска продукция. Програмите ще допринесат за отварянето на нови пазари и увеличаването на консумацията на тези продукти в ЕС и трети страни.

Сред одобрените проекти са и 4 български проекта на Асоциацията на земеделските производители в България, Националната лозаро-винарска камара, Регионална лозаро-винарска камара "Южно Черноморие" – Бургас и Националния съюз на градинарите в България. Средствата, отпуснати от бюджета на ЕС, за тези четири проекта са над 5,6 милиона евро за пресни плодове и зеленчуци, вина и алкохолни напитки.

Одобрените програми са на обща стойност 108 милиона евро, от които 54 милиона евро се отпускат по линия на бюджета на ЕС..

Финансираните мерки включват различни по вид разяснителни и рекламни кампании за предимствата на европейските продукти като качество, безопасност на храните, етикетиране на продуктите, хранителна стойност, екологични производствени методи и други.

Избраните програми включват различни категории продукти – млечни продукти, месо, пресни и обработени зеленчуци и плодове, продукти, защитени с географско наименование, био продукти и др.