Днес - 21 ноември, старшият регионален представител за Централна, Източна и Югоизточна Европа на Международния валутен фонд (МВФ), Джеф Готлиб, съобщи, че екип на международната финансова институция ръководен от Жан-Франсоа Дофин, ще посети София в периода 30 ноември - 6 декември 2022 г.

"По време на посещението служителите на МВФ ще направят оценка на последните макроикономически развития и ще актуализират МВФ прогнози за България. Фокусът на дискусиите ще включва ефектите на войната на Русия в Украйна и подходящите фискални и енергийни политики за запазване на макроикономическа стабилност.

Екипът ще проведе срещи с представители на Министерството на финансите, БНБ банка и други държавни агенции, както и с представители на частния сектор и неправителствени организации", се казва в съобщението на Фонда.

Въпросното посещение не е традиционната мисия на МВФ по параграф IV от Устава на Фонда, съгласно който всяка година, се прави оценка на икономическото състояние на всяка една държава членка на международната финансова институция. Но въпреки това става дума за традиционна визита. На нея се очаква, както е посочено в съобщението, експертите да се запознаят и след това да оценят със състоянието на фиска (доколкото енергийните политики са неразделна част от него) и перспективите му през следващата година. В този смисъл заключенията на МВФ ще са особено полезни в настоящия политически дебат какъв бюджет да имаме през 2023-а.