Доходите на българите растат, макар с бавни темпове, и постепенно се доближават до тези в останалите държави в Европа. На това мнение е финансистът и преподавател в УНСС Димитър Чобанов.

"Към 2017 година доходите достигнаха около 50% от средните за Европейския съюз нива, но все пак сме на последно място. Въпреки това този процес на конвергенция, макар и бавно, се случва", коментира той в ефира на BloombergTV България.

2018-а ще бъде годината на високите заплати в България

2018-а ще бъде годината на високите заплати в България

Ще има ръст на заплатите след рекордното увеличение на заетостта, смята експерт

По думите на експерта доброто представяне на икономиката през изминалата година до голяма степен се дължи на напредъка на Еврозоната и на съюза като цяло.

"През 2017 година България отбеляза никак не нисък икономически растеж, подкрепен на първо място от доброто представяне на Еврозоната и ЕС като цяло, където се намират и основните ни търговски партньори. Очакванията за 2018 година са подобни", коментира той.

Според Чобанов основните рискове за следващите 12 месеца са свързани с възможното забавяне на растежа в Еврозоната, но по неговата оценка те няма да се отразят толкова осезаемо на българската икономика.

"Очакванията за ръст от 3-4%, а дори и повече, е напълно възможно да се реализират", посочва финансистът.

Повечето български компании ще увеличат заплатите през 2018-а

Повечето български компании ще увеличат заплатите през 2018-а

Голяма част планират разширяване на производството си и навлизане на нови пазари