Изглежда ръстът на икономиката на Еврозоната ще бъде по-нисък от първоначалните очаквания през тази година, гласи информация на агенция Reuters. Забавянето на икономическия ръст отчасти се дължи на пазарният хаос в момента, а инфлацията според прогнозите на Европейската комисия в края на годината ще излезе по-висока от очакванията.

Това е междинна прогноза на Комисията, която се прави два пъти годишно. От Комисията посочват, че очакват ръстът на икономиката на 13те страни, които използват евро, през тази година да бъде 2.5% вместо оценките дадени на 7ми май за 2.6% ръст или регистрираните през 2006та 2.7% икономически растеж.

„Макар че активността през третото и четвъртото тримесечие ще бъде ревизирана в посока надолу за Еврозоната и за четвъртото тримесечие за ЕС, позитивната перспектива за ЕС от пролетта в голямата си част се запазва", се казва в прогнозата.

Европейската комисия счита, че глобалната икономика остава подкрепяща, изследванията на доверието все още са на високо равнище, независимо от последното му отслабване, а засиленият трудов пазар подкрепя индивидуалното потребление.

Все пак се отбелязва, че несигурността е необичайно висока за второто полугодие на годината, специално за четвъртото тримесечие, когато въздействието на кризата на финансовия пазар може да повлияе на доверието и на ръста с по-голям обхват, което от своя страна може да доведе до още повече забавяне през 2008.

Инфлацията, която ЕЦБ иска да поддържа под 2%, ще падне на 2.0% за тази година от 2.2% през 2006, което обаче е ревизия нагоре спрямо дадената през май прогноза за цените през 2007: 1.9% инфлация.

Тези прогнози за ръст и инфлация са в съответствие с медианата на прогнозата на ЕЦБ от миналата седмица. Според банката, ръстът в Еврозоната тази година ще бъде в рамките на 2.2-2.8%, а инфлацията в рамките на 1.9-2.1%.

През второто полугодие инфлацията ще тръгне леко нагоре, тъй като благоприятните базови ефекти ще прекратят действието си. Обаче в бъдеще националното инфлационно напрежение може да отслабне, тъй като по-трудните финансови условия започват да пречат на ръста на БВП.

Ръстът ще бъде стимулиран главно от вътрешното търсене, а производството - насърчавано от частното потребление, подкрепяно от спада на безработицата, особено в Германия.