За граничния пункт "Струмяни-Берово", който ще е между България и Република Северна Македония най-сетне има зелена светлина. Инвестицията е на стойност над 11 милиона евро и е най-големият проект по управляваните от МРРБ програми за трансгранично сътрудничество. Това съобщиха от регионалното министерство.

На българска територия ще се изградят няколко сгради и ще се довърши довеждащият път. От другата страна на границата ще се модернизират конструкциите и съоръженията. Приоритет в дейностите ще са инсталирането на ВЕИ и използването на енергоефективни материали.

Инвестицията е разделена на две фази. В първата, която ще приключи през 2026 г., ще се извършват подготвителните дейности, свързани с планиране, проектиране и избор на изпълнители. Във втората - от 2027 до 2029 г., ще се реализират строителните дейности по инфраструктурата на граничния комплекс.

Очаква се броят на преминаващите границата между България и Република Северна Македония да се увеличи от 657 000 на 722 700 души годишно след въвеждане в експлоатация на новия граничен пункт.

Според заместник министъра на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева инвестицията е необратима и за нея има изцяло осигурено финансиране - както европейско, така и национално.