България е с най-ниските разходи за труд на час в целия ЕС. Те възлизат на 9,3 евро през 2023 година. Средно за Съюза те се оценяват на се оценяват на 31,8 евро и 35,6 евро в еврозоната. Зa сравнение, през 2022 година са били съответно 30,2 и 34,0 евро.

Това показват данни за нивата на разходите за труд, публикувани от европейската статистическа служба Евростат.

На другия полюс - най-високи са разходите за труд в Люксембург, където възлизат на 53,9 евро на час.

Румъния е на предпоследно място, на една позиция преди България (11,0 евро), като следва и Унгария (12,8 евро евро). Дания (48,1) и Белгия (47,1 евро) се нареждат след Люксембург.

Според данните има отчетлива тенденция на разминаване между страните от Западна Европа и Централна Европа и тази от Източна Европа. Докато в Германия (41,3 евро), Франция (42,2 евро), Белгия (47,1 евро) са доста по-високи, то в Полша (14,5 евро), Литва (14,7 евро), Латвия (13,5 евро) са доста по-ниски на този фон.

Снимка 658927

Източник: евростат

Данните показват, че разходите в строителството те са 28,5 евро в ЕС и 31,9 евро в еврозоната. При услугите разходите за труд на час варират между 31,8 евро в ЕС и 34,8 евро в еврозоната.

Делът на разходите извън заплатите в общите разходи за труд за цялата икономика е 24,7% в ЕС и 25,5% в еврозоната. Най-нисък дял на разходите, различни от заплати, е отчетен в Малта (1,4%), Румъния (5%) и Литва (5,4%), а най-висок в Швеция (32,2%) и Франция (31,9%).

Покупателната способност у нас е едва две трети от средната за ЕС

Покупателната способност у нас е едва две трети от средната за ЕС

Гърция, Латвия, Словакия и Хърватия оформят последната петица по този показател

Страната ни е на дъното и по друг показател. Други данни на Евростат показаха, че България през 2023 г. брутният вътрешен продукт на глава от населението, изразен чрез паритетите на покупателната способност (ППС), е бил едва 64% от средния за ЕС.