В България през 2023 г. брутният вътрешен продукт на глава от населението, изразен чрез паритетите на покупателната способност (ППС), е бил едва 64% от средния за ЕС, показват данните на Евростат. Нашата страна е устойчиво на дъното на класацията.

По този показател водещи през миналата година са били Люксембург (140% над средния за ЕС БВП на глава от населенито) и Ирландия (112%).

От НСИ отбелязват, че представянето на Люксембург "до известна степен се обяснява с факта, че голям брой погранични работници са включени в общия брой на работната сила на страната и допринасят за увеличението на нейния БВП, а същевременно не се считат за част от местното население, което се използва при изчисляването на БВП на глава от населението".

"Високото ниво на БВП на глава от населението в Ирландия може отчасти да се обясни с наличието на големи мултинационални компании, притежаващи интелектуална собственост. Свързаното с тези активи договорно производство допринася за БВП, докато голяма част от приходите, спечелени от това производство, се връщат на крайните собственици на компаниите в чужбина", пишат още от националната статистика.

Снимка 658739

Източник: Евростат

Далеч назад с по 20-30% над средното са Нидерландия, Дания и Австрия.

На дъното на класацията компания на нашата страна правят Гърция, Латвия, Словакия и Хърватия - все държави от еврозоната.

Как се промени покупателната способност на парите?

Как се промени покупателната способност на парите?

Успяват ли заплатите да компенсират ръста на инфлацията

Под средното по БВП на глава от населението, изразен чрез паритетите на покупателната способност, е представянето и на големи държави като Италия, Испания, Португалия и Полша.