Финландското правителство съставя планове за въвеждане на национален безусловен базов доход. Крайно предложение няма да бъде представено преди ноември 2016 г., но ако всичко върви по график, скандинавската страна ще захвърли всички съществуващи обезщетения и вместо това ще дава по 800 евро на месец – за абсолютно всеки.

Изглежда пресилено, но е вероятно Финландия да продължи с идеята. Като се има предвид, че няколко холандски града ще въведат базов доход следващата година, а Швейцария провежда референдум по темата, трябва да се каже, че за това има силна политическа и обществена подкрепа във Финландия, пише Quаrtz.

Анкета, проведена от правителствената агенция, която изготвя предложението, показва, че 69% от хората подкрепят идеята за безусловен базов доход.

Премиерът Юха Сипиля също е привърженик на плана и е подкрепян от повечето големи политически партии. „За мен базов доход означава опростяване на системата за социална сигурност”, твърди той.

За хората, живеещи извън скандинавската държава обаче, планът повдига два очевидни въпроса – защо да е добра идея и как ще проработи?

Може да звучи нелогично, но предложението е предназначено да се справи с безработицата. Нивото ѝ бележи 15-годишен връх и е стигнало до 9,53 на сто. Безусловният базов доход би позволил на хората да почнат по-нископлатена работа без лични разходи. В момента временната заетост води до по-ниски социални помощи, което може да доведе до цялостен спад на доходите.

Един от основните недостатъци, разбираемо, е цената на предоставянето на средства за толкова много хора. Лиза Хисала, генерален директор на финландската система за социално осигуряване KELA, заяви, че планът ще спести милиони на правителството.

Според изчисленията на Bloomberg обаче отпускането на 800 евро безусловен базов доход на население от 5,4 милиона души всеки месец би струвало 52,2 милиарда евро на година. Все пак Финландия смята дава облагите на пълнолетните граждани. Те са около 4,9 милиона души, което ще струва 46,7 млрд. евро годишно. За сравнение – правителството предвижда приходи от 49,1 милиарда евро през 2016 г.

Друго сериозно съображение е, че някои хора могат да загубят от националния безусловен базов доход. Тези, които в момента получават помощ за жилище или обезщетения за инвалидност, могат евентуално да се озоват с по-малко средства, тъй като планът призовава за съкращаване на съществуващите помощи. Тъй като основният доход ще дава само месечен толеранс за пълнолетни, една самотна майка с три деца например би могла да изпита трудности да се издържа в сравнение с човек със същата правителствена подкрепа, но без деца и с почасова работа.

Предложението повдига и въпроса доколко е справедливо да се дава на относително заможен човек същата сума като на някого, който наистина се затруднява. Конституцията на Финландия подчертава, че всички граждани трябва да са равни, макар че равнопоставеността може да бъде интерпретирана по много различни начини. Засега няма ясен отговор дали безусловният базов доход ще създаде повече или по-малко равноправно общество.