Международната рейтингова агенция Fitch подобри прогнозата си за растежа на световния брутен вътрешен продукт (БВП) през 2023 г. до 2,9% от 2,5%, очаквани през септември. Прогнозата за растеж за 2024 г. беше повишена до 2,1% от 1,9%.

"Глобалната икономика се възстанови добре през 2023 г., подпомогната от нормализирането на потреблението в Китай и ускоряването на икономическия растеж в Съединените щати, което надделя над рязкото свиване в Европа след миналогодишния енергиен шок в региона", се казва в актуализирания обзор Global Economic Outlook (GEO).

Прогнозите за състоянието на китайската икономика се влошават

Прогнозите за състоянието на китайската икономика се влошават

Рейтинговата агенция Moody's понижи перспективата на Китай от стабилна до негативна

"Но вземайки предвид, че все още се усеща пълното въздействие на неотдавнашното парично затягане и предвид продължаващия спад при недвижимите имоти в Китай и стагниращата икономика на еврозоната, глобалният растеж се очаква да се забави рязко до 2,1% през 2024 г.", отбелязват експертите на агенцията.

БВП на САЩ, според прогнозата на агенцията, ще нарасне с 2,4% тази година срещу очакваните по-рано 2%, на еврозоната - с 0,5%, а не с 0,6%.

Икономиката на Китай ще нарасне с 5,3% при предишна оценка от 4,8%. БВП на развиващите се пазари без Китай ще се покачи с 3,6%, а не с 3,4%, очакват експертите.

Рецесията идва скоро? Ето как да се подготвите за нея

Рецесията идва скоро? Ето как да се подготвите за нея

"Печалбите винаги спадат, когато САЩ изпаднат в рецесия

През 2024 г. икономиката на САЩ ще избегне рецесията и ще нарасне с 1,2%, както прогнозира агенцията. Преди това се очакваше повишение от едва 0,3%.

Междувременно прогнозата за растежа на БВП в еврозоната беше понижена до 0,7% от 1,1%.

Анализаторите на Fitch очакват ново повишаване на лихвите от Федералния резерв през януари 2024 г. След това се очаква Фед да направи пауза до юли и след това да намали лихвите със 100 базисни пункта до края на следващата година.

Европейската централна банка ще започне да намалява лихвите през април, като до края на 2024 г. те ще се понижат със 75 б.т., очаква агенцията. В същото време централната банка на Япония, напротив, ще започне да повишава лихвите през следващата година.