Международната рейтингова агенция Fitch Ratings понижи прогнозата си за глобалния икономически растеж за 2023 г. до 1,4% от предишната прогноза за 1,7% повишаване на световния брутен вътрешен продукт. Агенцията отбелязва затягането на паричната политика от страна на световните централни банки, както и неблагоприятната ситуация в китайския пазар на недвижими имоти.

"Сдържането на инфлацията се оказа по-трудно от очакваното, тъй като ценовият натиск стана все по-разпространен. Централните банки трябва да бъдат твърди. Това едва ли е положителен фактор за икономическия растеж", се казва в актуализирания Global Economic Outlook (GEO).

Прогнозата за растеж на БВП на САЩ за 2023 г. е понижена до 0,2% от 0,5%, а на китайската икономика - до 4,1% от 4,5%.

През 2022 г. се очаква китайският БВП да нарасне само с 2,8%, тъй като високата честота на заразените COVID-19 ще продължи да натежава върху бизнес активността в близко бъдеще.

Fitch подобри прогнозата си за икономиката на еврозоната за 2023 г.: сега агенцията очаква 0,2% увеличение на БВП, а не спад от 0,1%, както беше през септември. Увеличението на прогнозата се дължи на известно отслабване на европейската газова криза, отбелязва агенцията. Нейните анализатори предупреждават, че затягането на политиката на Европейската централна банка (ЕЦБ) ще окаже негативно влияние върху нивото на търсене в икономиката.

"Рискът от недостиг на природен газ в Европа и необходимостта от нормиране на потреблението тази зима намаля, тъй като вносът на втечнен природен газ се повиши и потреблението на газ намаля. Кризата обаче далеч не е приключила и високите цени на газа на едро продължават да оказват натиск върху разходите на компаниите и бюджетите на домакинствата", казаха от Fitch.

Експертите на агенцията очакват забавяне на световната инфлация през 2023 г. след стабилизирането на цените на храните и енергията. Основната инфлация обаче вероятно ще бъде по-устойчива от очакваното преди, се казва в прегледа.

"Федералният резерв, Европейската централна банка и Централната банка на Англия повишават лихвените проценти с безпрецедентни темпове напоследък. Нашите прогнози за тавана на лихвените проценти на Фед и ЕЦБ са със 100 базисни точки по-високи в сравнение със септември - съответно до 5% и 3%, отбелязва Fitch.

Прогнозата за лихвата на Bank of England беше повишена със 150 б.п. до 4.75%.

Анализаторите не очакват централните банки да намалят лихвите до 2024 година.