Глобалните енергийни инвестиции ще се увеличат с 10% тази година и ще стигнат до 1,9 трилиона долара, посочва Международната енергийна агенция (МАЕ) в доклада си за Световните енергийни инвестиции през 2021 г., предава Oilprice.

Търсенето на енергийни ресурси през 2021 г. ще нарасне с 4,6%, като през 2020 г. беше отбелязан спад от 4%.

Основните капиталови инвестиции ще паднат върху национални компании, които се опитват да запазят своя пазарен дял. Частните компании са по-резервирани по отношение на петрола и газа. През 2021 г. делът на техните инвестиции в енергия ще бъде само 25% спрямо 40% в средата на 2010 г.

Инвестициите в производството на електроенергия ще се увеличат с 5% през 2021 г., до 820 милиарда долара. На този фон инвестициите в създаването на нови генериращи мощности най-често са били насочени към алтернативни енергийни източници.

Очаква се около 740 милиарда долара да бъдат инвестирани в технологии за чиста енергия. МАЕ отбеляза, че тази сума все още "далеч по-ниска от необходимото и далеч под нивата от преди пандемията".

Инвестициите в енергия ще са различни отделните страни, отбелязва още МАЕ. Докато развитите икономики се възстановяват сравнително бързо от пандемията, развиващите се икономики изостават. Те разполагат и с по-малко ресурси.