През юли потребителските цени в България отбелязват най-високото темпо на покачване от пет години насам.

Индексът на потребителските цени през юли 2018 г спрямо юни е 100.7%, т.е. месечната инфлация е 0.7%.

Инфлацията от началото на годината (юли 2018 г. спрямо декември 2017 г.) е 1.7%, а годишната инфлация за юли спрямо същия месец на 2017 г. е 3.5%, отчитат данните на Националния статистически институт

През юли 2018 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва:

 • хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 0.1%;
 • алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.6%;
 • облекло и обувки - намаление с 2.8%;
 • жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 1.3%;
 • жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - увеличение с 0.8%;
 • здравеопазване - намаление с 0.1%;
 • транспорт - увеличение с 0.7%;
 • съобщения - увеличение с 0.1%;
 • развлечения и култура - увеличение с 5.6%;
 • образование - намаление с 0.1%;
 • ресторанти и хотели - увеличение с 2.3%;
 • разнообразни стоки и услуги - увеличение с 0.4%.

Индексът на цените за малката кошница за юли 2018 г. спрямо юни 2018 г. е 100.3%, а от началото на годината (юли 2018 г. спрямо декември 2017 г.) е 100.9%.

През юли 2018 г. цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва: хранителни продукти - цените остават на равнището от миналия месец; нехранителни стоки - увеличение с 0.1%; услуги - увеличение с 1.4%.