БВП през третото тримесечие на 2020 г. се свива с 5,2% спрямо третото тримесечие на 2019 г. Най-драматичното свиване на икономиката от началото на 1997 година беше отбелязано през април-юни след спад от 8,6 на сто. 

Българската икономика обаче нараства с 4,3% през третото тримесечие, спрямо второто тримесечие, когато беше отчетен рекорден спад от малко над 10%, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). 

По данни на НСИ за третото тримесечие на годината произведеният брутен вътрешен продукт възлиза на 31,676 млрд. лева по текущи цени, като на човек от населението се падат 4572 лева от стойностния обем на показателя. Преизчислен в евро, БВП е съответно 16,196 млрд. евро, като на човек от населението се падат 2338 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през третото тримесечие на 2020 година възлиза на 27,288 млрд. лева по текущи цени.

За крайно потребление през третото тримесечие на 2020 г. се изразходват 76,7% от произведения БВП, докато инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 17,0% от произведения БВП.

Крайното потребление нараства през периода юли - септември с 3,2% на тримесечна база (след понижение с 1% през второто тримесечие на 2020 г.) и нараства на годишна база с 2,7%.Крайното потребление е важен двигател за растежа през третото тримесечие.

От данни се вижда, че външнотърговското салдо е положително през третото тримесечие, което допринася за растежа на БВП.

По предварителни данни през третото тримесечие на 2020 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на един зает намалява с 1.6% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

Заетите лица в икономиката са 3 588.8 хил., а общият брой отработени часове е 1 441,7 милиона. Структурата на заетостта по икономически сектори през третото тримесечие на 2020 г. спрямо съответното тримесечие на 2019 г. показва увеличение на относителния дял на аграрния сектор.

На едно заето лице се падат 8 826,2 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт, като всеки зает създава средно 22 лв. БВП за един отработен час.

Брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает през третото тримесечие на 2020 г. намалява с 2.3%.