България изпраща кризисната 2020 г. със спад на БВП от 4,2%, показват предварителните данни на Националния статистически институт, при прогнозирано от Европейската комисия свиване от 4,7% и очаквано намаление на икономиката на Европейския съюз от 7,3%.

През последните три месеца на 2020 г. БВП на България расте с 2,2% спрямо предходното тримесечие и записва спад от 3,8% спрямо същия период на 2019 г. Така за 2020 г. БВП достига 118,6 млрд. лв. (€60,6 млрд, $69,1 млрд.) На глава от населението се падат €8 748.

БВП на един зает намалява реално с 1,9% спрямо 2019 г. На едно заето лице се падат 34 360,9лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт, като всеки зает създава средно 21,4 лв. БВП за един отработен час. През 2020 г. брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает намалява реално с 2,0%, а на един отработен човекочас се увеличава реално с 0,4%.

Индустриалният сектор създава 26,5% от добавената стойност на икономиката, ръст от 1,5 пр. п. спрямо 2019 г. Секторът на услугите създава 69,5%, а аграрният — 4%, при 71,2% и 3,8% през 2019 г.

По предварителни данни за четвъртото тримесечие на 2020г. крайното потребление бележи спад от 1,2% спрямо предходното тримесечие, а бруто образуването в основен капитал намалява с 0,1%. Износът на стоки и услуги нараства с 11,2%, а вносът на стоки и услуги се увеличава с 4,4%.