Индия възобнови в края на 2023 година закупуването на свинско месо от Русия, след прекъсване от близо четири години. Това съобщи РИА Новости, въз основа на данни от статистическата служба на страната.

По-конкретно, през ноември 2023 г. Индия е внесла от Русия 12,41 тона свинско месо на стойност 50 хиляди долара. Общо този месец Индия е внесла от чужбина свинско месо на стойност 330 хиляди долара. Така, на Русия се падат 15% от ноемврийските доставки на този основен вид месо за Индия.

Преди това, индийците са купували свинско месо от Москва преди почти четири години, през май 2020 г. - 25,67 тона за 90 хиляди долара. В онзи период това количество е било 39% от общите покупки на свинско месо от Индия, като през този месец вносът е възлизал в парично изражение на 230 хиляди долара.

По данни на Федералното държавно бюджетно управление "Агроекспорт" към Министерството на земеделието на Русия, през 2023 г. Русия е изнесла в чужбина рекордните 255 хиляди тона свинско месо и свински субпродукти, което е с 66% повече спрямо същия показател от предходната година.

Държавите, закупили най-големи количества свинско месо от Русия през 2023 година, са: Виетнам, Беларус, Сърбия, Монголия и Хонконг.

Китай отмени наложената преди 14 години забрана за внос от Русия на свинско месо

Китай отмени наложена преди 14 години забрана за внос от Русия на основен вид месо

Причината за забраната