Потребителските цени в еврозоната през март 2017-а са нараснали с 1,5% спрямо същия месец година по-рано, показват окончателните данни на Евростат. През февруари в еврозоната бе отчетена максимална стойност на този показател от 2013 г. - 2%.

Динамиката на цените съвпада с предварителните данни на статистическата служба, както и с осреднените прогнози на експертите.

Спрямо предходния месец февруари, инфлацията през март 0,8%, което също съвпадна с предварителните данни на Евростат.

За всички 28 страни от Европейския съюз ръст на цените в годишно изражение се забавя до 1,6%, след покачването им с 1,9% през февруари. На месечна база (спрямо февруари) инфлацията в ЕС е 0,6%.

През март спрямо същия месец на 2016-а най-ниска инфлация се наблюдава в Румъния (0,4%), Ирландия и Нидерландия (0,6%).

Най-голям годишен ръст на цените се отчита в Латвия (3,3%), Литва (3,2%) и Естония (3,0%).

За България Евростат отчита годишна инфлация за март от 1% и на месечна основа - минус 0,5 на сто.

Европейската централна банка определя ценовата стабилност като повишаване на хармонизирания индекс на потребителските цени (HICP) за еврозоната малко под 2 на сто.