Инфлацията в еврозоната през септември се забави повече от очакваното, отстъпвайки още по-далеч от целевото ниво на Европейската централна банка и достигайки минимум за почти три години. Потребителските цени в страните от валутния съюз се повишиха с 0,8% на годишна база, сочат окончателните данни на статистическата служба на Европейския съюз (Евростат).

Предварителна оценка на инфлацията беше 0,9%. Анализаторите не очакваха ревизия на показателя.

Инфлацията достигна най-ниското си ниво от ноември 2016 г., когато потребителските цени в еврозоната се повишиха с 0,6%. През август показателят отчете ръст от 1%. Инфлационната цел е определена от Европейската централна банка е "малко под 2%."

В сравнение с предходния месец потребителските цени през септември са се увеличили с 0.2%. Базовата инфлация, която не отчита променливите цени на енергията, храните и алкохола, се ускори през септември от 0,9% на 1%, надхвърляйки общата инфлация за първи път от края на 2016 година.

Цените на енергията паднаха с 1,8% на годишна база, след като през август се понижиха с 0,6%. Храна, алкохол и тютюн през септември се повишиха с 1,6%, след като се повишиха с 2,1% месец по-рано. В същото време ръстът на цените на услугите се ускори от 1,3% на 1,5%.

Потребителските цени в целия Европейски съюз през септември се повишиха с 1,2% на годишна база и с 0,2% в сравнение с август.

Сред страните от ЕС минималната годишна инфлация е регистрирана в Кипър (-0,5%), Португалия (-0,3%), Гърция, Испания и Италия (0,2% в тези три страни). Най-високите годишни увеличения на цените са отчетени в Румъния (3,5%), Словакия (3%) и Унгария (2,9%).

Инфлацията в Германия, най-голямата икономика в Европа, се забави до 0,9% през септември спрямо 1% месец по-рано. Във Франция годишната инфлация се намали от 1,3% на 1,1%.

На заседанието през септември ЕЦБ обяви намаляване на депозитните ставки и възобновяване на покупките на облигации, за да подкрепи икономиката на еврозоната и да стимулира инфлацията.

Депозитната лихва бе намалена с 10 базисни пункта до минус 0,5% годишно. Покупките на активи ще бъдат възобновени от 1 ноември в размер от 20 милиарда евро на месец.

Централната банка също така понижи прогнозата си за инфлация за еврозоната за 2019 г. от 1,3% на 1,2%. Прогнозата за 2020 г. е намалена от 1,4% на 1%, за 2021 г. - от 1,6% на 1,5%.