На 25 септември 2006 г., понеделник, от 10.00 ч. в Института „Сервантес" заместник-министърът на държавната администрация и административната реформа Мария Дивизиева и Н. Пр. Фернандо Ариас, извънреден и пълномощен посланик на Кралство Испания в България, ще открият семинар на тема "Регионална политика на ЕС - испанският опит в ораганизацията, управлението и контрола на структурните фондове на ЕС".

Основната цел на форума е служителите от българската държавна администрация да се запознаят с испанския опит в управлението на европейски структурни фондове в рамките на процеса на присъединяване към ЕС, съобщават от МДААР.

Организатори са Испанската агенция за международно сътрудничество, Държавният секретариат за ЕС на Испания и Фондацията за международна и иберо-американска администрация и публична политика.

Подобни семинари ще бъдат проведени и в Румъния, Хърватска, Турция и Македония.