Кметът Йордан Йорданов на Добрич внася предложение за извънредна сесия, която да се проведе на 9 февруари, съобщи той в личния си Фейсбук профил. На нея той ще предложи да се учреди еднолично дружество "Индустриален парк Добрич", с едноличен собственик на капитала Община град Добрич.

"Това ще даде право на Общината да кандидатства по проект за изграждане на довеждаща инфраструктура по Програма за публична подкрепа за развитие на индустриални зони, паркове и сходни територии и привличане на инвестиции (AttractInvestBG) по Национален план за възстановяване и устойчивост. За финансиране за изграждане на инфраструктура вътре в парка ще имаме възможност да кандидатстваме и по Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г., която все още не е стартирала", пише той.

За да има един град добра икономика е изключително важно да има и добра инфраструктура, отбелязва Йорданов.

"През последните години много работим по градската среда, но паралелно с това направихме и всички подготвителни дейности, за да може Добрич да е пилотна община по плана и именно тук да се изгради индустриален парк", казва още кметът на Добрич.

Увеличават се въведените в експлоатация жилищни сгради в област Добрич, но продажбите спадат

В тази област на страната, въведените в експлоатация жилищни сгради се увеличават, но продажбите спадат

Новопостроените жилища в тях се увеличават с над 200%

Припомняме, че през 2005 г. държавата прехвърли правото на собственост на терен - бивше военно поделение в град Добрич с площ 424 248 кв. м. на Община град Добрич.

Изработването на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на Индустриален парк Добрич с площ от 343 814 кв.м. е разрешено от Общински съвет град Добрич с РЕШЕНИЕ №30-15 от протокол №30/25.01.2022 г. Изработеният ПУП-ПРЗ на Индустриален парк "Добрич", ведно със схеми Ел., ВиК, газификация, комуникационнотранспортна и идейна вертикална планировка е приет с Решение 36-19 от 28.07.2022 г. на Общински съвет град Добрич. Решението е влязло в законна сила.

Собственикът на "Хиполенд" изгражда ритейл парк за €15 милиона в Добрич

Собственикът на българска верига за играчки изгражда ритейл парк за €15 милиона в Добрич

Търговският комплекс трябва да е готов до октомври догодина