За пръв път от началото на пандемията износът на България към ЕС и трети страни се повишават, показват предварителни данни на НСИ за януари и февруари 2021 г. Изглежда пандемията продължава да се отразява на търговията, но вече по-слабо.

През февруари общият български износ нараства с 2,8% на годишна база, докато общият внос в страната се повишава с 2,6% за посочения период.

В рамките на първите два месеца на настоящата година обаче вносът и износът продължават да бележат понижение спрямо същия период на 2020 г. За първите два месеца на настоящата година общият износ на България намалява с 1,7%. лева спрямо същия период на 2020 г., докато вносът се свива с 2%.

По- голямо повишение в износа на стоки от България е в посока към страните от ЕС - там повишението през февруари с 4,2% спрямо година по-рано, докато за трети страни нараства с едва 0,1%.

Вносът от Европейския съюз се увеличава с 5,9%, а от трети страни се понижава с 2,6%, след спад с 14,9% месец по-рано. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Унгария, Гърция и Нидерландия.

За първите два месеца на 2021 г. износът в посока ЕС се повишава с 3,6% спрямо същия период на 2019 г., а към трети страни бележи спад с 11,6%, показват данните.