През периода януари - май 2020 г. износът на стоки от България за Европейския съюз намалява със 7.7% в сравнение със същия период на 2019 г. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 70.9% от износа за държавите - членки на ЕС. През май 2020 г. износът на стоки от България за ЕС намалява със 17.9% спрямо същия месец на предходната година. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

За първите пет месеца на годината при износа от България за ЕС, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2019 г. е отбелязан в секторите "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (39.3%) и "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (36.6%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (44%).

Износът на България за ЕС намалява с над 20% през април

Износът на България за ЕС намалява с над 20% през април

Основни търговски партньори на страната ни са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Белгия и Франция

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - май 2020 г. спада с 13.1% в сравнение със същия период на 2019 г. Най-голям е обемът на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия. През май 2020 г. вносът на стоки в България от държавите - членки на ЕС, намалява с 28.3%.

При вноса на стоки в България от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - май 2020 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на 2019 г. е отчетено в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (16.7%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)"3 (55.6%).

Търговия с трети страни

През периода януари - юни 2020 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 10.5% в сравнение със същия период на 2019 г. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Обединеното кралство, Съединените американски щати, Сърбия, Руската федерация и Република Северна Македония, които формират 54% от износа за трети страни.

През юни 2020 г. износът на стоки от България за трети страни спада с 18.1% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари - юни 2020 г. износът общо намалява с 8% на годишна база. През юни 2020 г. общият износ намалява със 7.2%, спрямо същия месец на предходната година.