През периода януари - април 2020 г. износът на България за ЕС намалява с 5.1% спрямо същия период на 2019 г. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Белгия и Франция, които формират 70.7% от износа за държавите - членки на ЕС. През април 2020 г. износът за ЕС намалява с 20.2% спрямо същия месец на предходната година. Това показват данни на Националния статистически институт.

През периода януари - април 2020 г. в сравнение със същия период на предходната година най-голям ръст е отбелязан в секторите "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (42.3%) и "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (42.3%).

Най-голям спад се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (27.8%).

Вносът на България от ЕС през периода януари - април 2020 г. спада с 9.1% спрямо същия период на 2019 г. и достига 11 816.9 млн. лева

Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия. През април 2020 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, намалява с 32.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 295.5 млн. лева.

При вноса от ЕС през януари - април 2020 г. в сравнение със същия период на 2019 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (24.7%). Най-голямо намаление се наблюдава в сектор "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" 3 (54.1%).

Търговия с трети страни

През януари - май 2020 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 8.9% в сравнение със същия период на 2019 г. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Обединеното кралство, Съединените американски щати, Сърбия, Руската федерация и Република Северна Македония, които формират 53.2% от износа за трети страни

През май 2020 г. износът на стоки от България за трети страни спада с 27.7% спрямо същия месец на предходната година. През периода януари - май 2020 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според.

Най-голям ръст е отбелязан в секторите "Храни и живи животни" (40.5%) и "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (30.2%) Най-голям спад се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (46.7%).

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - май 2020 г. намалява с 11.9% в сравнение със същия период на 2019. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.

При вноса на стоки от трети страни най-голямо увеличение спрямо същия период на 2019 г. е отчетено в секторите "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация" (55.9%) и "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (35.3%).Най-голям спад се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (46.8%).

Общо през периода януари - май 2020 г. от България общо са изнесени стоки за Ес и трети страни на стойност 21 747.2 млрд. лв., което е с 8.1% по-малко в сравнение със същия период на 2019 година. През май 2020 г. общият износ намалява с 21.4% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари - май 2020 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 23 407.8 млн. лв. (по цени CIF), или с 12.7% по-малко спрямо същия период на 2019 година През май 2020 г. общият внос на стоки намалява с 28.4% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 4 049.8 млрд. лева.