През април 2021 г. износът на страната ни за ЕС нараства с почти 60% спрямо същия месец на предходната година. През периода януари - април 2021 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 21,7% на годишна база, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - април 2021 г. се увеличава с 19,8% на годишна база. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция, Унгария и Нидерландия. През април 2021 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, нараства с 56,7% спрямо същия месец на предходната година.

Износът на страната ни извън ЕС също се увеличава. През януари - май 2021 г. увеличението е 12% в сравнение със същия период на 2020 г. През май 2021 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 34% на годишна база.

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - май 2021 г. се увеличава с 20,2% в сравнение със същия период на 2020 г. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай.

През май 2021 г. вносът на стоки в България от трети страни нараства с 41,2% спрямо същия месец на предходната година.